divendres, 26 d’abril de 2013


Fernández Díaz: "El matrimoni gai no garanteix la pervivència de l'espècie

Comentar que la pervivència de l'espècie no ve de la procreació pròpiament dita, sinó de l'adaptació al medi, que entre altres coses, per cert, és atzarosa. I com resulta que és molta la gent que procrea, en aquest aspecte, la pervivència està garantida (de fet, som massa), no s'ha de preocupar de el Sr Fernández Díaz.
Del que sí hauríem de preocupar és de respectar el medi que ens acull, que és en realitat el que ens proporcionarà una millor adaptació i per tant una millor supervivència. I això s'aconsegueix amb un paràmetre bàsic: l'educació.
L'educació en uns valors de respecte i empatia amb els altres i amb el nostre entorn, que els pares, els educadors i la societat en general han de promoure i promulgar. 
Gent coherent, empàtica i responsable n'hi ha a totes les esferes i ambients socials. I per motius laborals (recordem la immigració a la qual tornem) o pèrdues familiars, o escassetat de mitjans, han estat educats pels seus pares, mares, avis, oncles, veïns o orfanats. Tant me fa en quin model de família s'eduqui els fills, mentre se'ls eduqui. La clau és l'atenció, la dedicació, la bondat i la responsabilitat dels que eduquen.
Ara sí, anem a preocupar-nos de la supervivència a major escala ... aquesta que deixem a mans dels que ens governen i que si continua com fins ara ens està proporcionant un grapat de paperetes per l'aniquilació com a espècie.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada